Szívből SzabolcsSzívből Szabolcs
 
NYILATKOZAT

az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismeréséről, elfogadásáról

Nyilatkozom, hogy kizárólag a TOP-5.1.1-15-SB1-2020-00002 számú „Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című projekt keretein belül a Helyi termék- és Szolgáltatási kataszterben felhasználni kívánt valós személyes adataimat – az általános adatvédelmi rendelet, hivatalosan az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről (GDPR rendelet: 13-14. cikkely),- illetve az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, mint adatkezelő, a hatályos adatvédelmi- és adatkezelési szabályzata (https://www.szszbmo.hu/adatvedelmi-szabalyzat) szerint kezelje és nyilvántartsa.

Hozzájárulásomat a szükséges információk birtokában és az adatvédelmi tájékoztatóban, szabályzatban feltüntetett jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

Szívből SzabolcsSzívből Szabolcs
szeretne csatlakozni a kataszterhez?

A kataszterhez való csatlakozással térítésmentes online megjelenést biztosítunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében működő helyi termelőket előállítóknak és szolgáltatóknak.

Széchenyi 2020